Wij organiseren in en rond de Abdijkerk tal van activiteiten waarbij iedereen welkom is. Zie voor de juiste data en tijden onze agenda. Voor vragen over activiteiten van onze wijkgemeente kun je contact opnemen via activiteiten@abdijkerk.nl. Inloopochtenden Iedere donderdag is er een inloopochtend in de Abdijkerk van 10.00-12.00 uur. Iedereen is welkom om even binnen te lopen. Ook is het mogelijk in de kerk een kaarsje te branden. Gesprekskringen U kunt deelnemen aan een groot aantal kringen over uiteenlopende onderwerpen. Een overzicht van alle kringen vindt u hier. Leeftijdsspecifieke activiteiten Kinderen, jongeren en jongvolwassenen hebben ook hun eigen activiteiten. Een overzicht van die activiteiten vindt u hier. Filmmiddag Elke maand draaien we in de ontmoetingszaal een film die ergens in uitblinkt. Te denken valt aan bijzondere verhalen, bijzondere acteurs of films die emoties in ons oproepen. Zie de agenda. Concerten We organiseren zondagmatinees, zomerse orgelbespelingen en orgelconcerten bij kaarslicht. Zie de pagina Kunst en cultuur. Boeken-/rommelmarkten Regelmatig houden we in de kerk gezellige markten waar van alles te koop is. Zie de pagina Kunst en cultuur. Gezamenlijke activiteiten met de R.K. parochie Maria van Eik en Duinen De Werkgroep Oecumene organiseert diverse activiteiten, waaronder het oecumenisch leerhuis in januari/februari, gezamenlijke vieringen rond kerst, pasen en wereldgebedsdag en Evensongs. Zie de agenda.
Contact Abdijkerk Willem III-straat 40 2552 BS Den Haag T 070-3974182 Locatiecommissie (secretariaat) Henk Oosten T 06-3098497 E scriba@abdijkerk.nl Koster Fred Hoenderdos & Bep Bos (ad interim) T 06-26414234 E koster@abdijkerk.nl Webmaster Vincent Hildebrandt E info@abdijkerk.nl Overige gegevens

Abdijkerk

Alle activiteiten op een rij

© Abdijkerk 2023
Over ons - Contact - Menu

© Abdijkerk 2023

Alle activiteiten

op een rij

Wij organiseren in en rond de Abdijkerk tal van activiteiten waarbij iedereen welkom is. Zie voor de juiste data en tijden onze agenda. Voor vragen over activiteiten van onze wijkgemeente kun je contact opnemen via activiteiten@abdijkerk.nl. Inloopochtenden Iedere donderdag is er een inloopochtend in de Abdijkerk van 10.00-12.00 uur. Iedereen is welkom om even binnen te lopen. Ook is het mogelijk in de kerk een kaarsje te branden. Gesprekskringen U kunt deelnemen aan een groot aantal kringen over uiteenlopende onderwerpen. Een overzicht van alle kringen vindt u hier. Leeftijdsspecifieke activiteiten Kinderen, jongeren en jongvolwassenen hebben ook hun eigen activiteiten. Een overzicht van die activiteiten vindt u hier. Filmmiddag Elke maand draaien we in de ontmoetingszaal een film die ergens in uitblinkt. Te denken valt aan bijzondere verhalen, bijzondere acteurs of films die emoties in ons oproepen. Zie de agenda. Concerten We organiseren zondagmatinees, zomerse orgelbespelingen en orgelconcerten bij kaarslicht. Zie de pagina Kunst en cultuur. Boeken-/rommelmarkten Regelmatig houden we in de kerk gezellige markten waar van alles te koop is. Zie de pagina Kunst en cultuur. Gezamenlijke activiteiten met de R.K. parochie Maria van Eik en Duinen De Werkgroep Oecumene organiseert diverse activiteiten, waaronder het oecumenisch leerhuis in januari/februari, gezamenlijke vieringen rond kerst, pasen en wereldgebedsdag en Evensongs. Zie de agenda.

Elkaar

ontmoeten