Diaconie - dienst aan mensen, oftewel elkaar helpen - is één van de pijlers van de protestantse gemeente. Bij het diaconale werk gaat het om barmhartigheid (goed doen), gerechtigheid (recht doen), rentmeesterschap (je inzetten voor het behoud van een leefbare en duurzame aarde), geloof in praktijk brengen en vrede brengen. Ook de activiteiten op het gebied van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking vallen onder de verantwoording van de diaconie.
Contact Abdijkerk Willem III-straat 40 2552 BS Den Haag T 070-3974182 Locatiecommissie (secretariaat) Henk Oosten T 06-3098497 E scriba@abdijkerk.nl Koster Fred Hoenderdos & Bep Bos (ad interim) T 06-26414234 E koster@abdijkerk.nl Webmaster Vincent Hildebrandt E info@abdijkerk.nl Overige gegevens

Abdijkerk

De diaconie staat de leden van onze kerkgemeente met raad en daad bij. U kunt op ons rekenen! Heeft u hulp nodig? Neem dan contact met ons op: E diaconie@abdijkerk.nl T 06-27596564/070-4042490. Nieuws en meer van/over de diaconie vindt u op de website van Zuidwest.
© Abdijkerk 2023
Over ons - Contact - Menu

© Abdijkerk 2023

De diaconie staat de leden van onze kerkgemeente met raad en daad bij. U kunt op ons rekenen! Heeft u hulp nodig? Neem dan contact met ons op: E diaconie@abdijkerk.nl T 06-27596564/070- 4042490. Nieuws en meer van/over de diaconie vindt u op de website van Zuidwest.

Elkaar helpen

Diaconie - dienst aan mensen, oftewel elkaar helpen - is één van de peilers van de protetestantse gemeente. Bij het diaconale werk gaat het om barmhartigheid (goed doen), gerechtigheid (recht doen), rentmeesterschap (je inzetten voor het behoud van een leefbare en duurzame aarde), geloof in praktijk brengen en vrede brengen.Ook de activiteiten op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelings- samenwerking vallen onder de verantwoording van de Diaconie.