U bent van harte welkom in onze kerkdiensten op de zondagochtenden om 10.00 uur. De toegang is uiteraard gratis en er is geen stoelreservering vooraf nodig. U kunt de Orde van dienst en het liederenblad van iedere zondag inkijken door op ‘Orde van dienst’ resp. ‘Liederenblad’ te klikken. Deze staan vanaf donderdag online (zie links het blok ‘kerkdiensten’). Als u moeilijk ter been bent en geen eigen vervoer heeft om naar de kerk te komen kunt u van onze autodienst gebruikmaken. Bel of mail hiervoor Bob Buiter, T 070-7786539 of E autodienst@abdijkerk.nl Wilt u af en toe zelf personen ophalen, dan kunt zich ook bij Bob melden. In de kerk is een ringleiding aanwezig voor slechthorenden en voor slechtzienden een grootletterblad. Tijdens de kerkdiensten is er ’s morgens op aanvraag een crèche voor de kleintjes. Voor kinderen van 5 tot 12 jaar is er een kindernevendienst. Het is mogelijk een verzoek om voorbede te doen. Deze kunt u tot 10 minuten vóór de aanvang van de dienst indienen bij de dienstdoende predikant of ouderling. Een vast en ter zake getraind team van gemeenteleden verzorgt de lezing(en) in de dienst. Contactpersoon: Christine de Jonge E lectoren@abdijkerk.nl Na afloop van de diensten is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de ontmoetingszaal onder het genot van een kopje koffie of thee. U kunt onze diensten ook thuis ‘live’ op internet meevieren: kerkdienstgemist.nl/stations/2469-Abdijkerk-Loosduinen. Voor een smartphone, tablet of iPad is er voor het gemak ook een app te downloaden. U kunt zowel direct als achteraf luisteren. Heeft u geen computer, iPad of tablet? Dan kunt u met een kastje (‘setup box’) kijken of luisteren. Inlichtingen: E kerktv@abdijkerk.nl
Contact Abdijkerk Willem III-straat 40 2552 BS Den Haag T 070-3974182 Locatiecommissie (secretariaat) Henk Oosten T 06-3098497 E scriba@abdijkerk.nl Koster Fred Hoenderdos & Bep Bos (ad interim) T 06-26414234 E koster@abdijkerk.nl Webmaster Vincent Hildebrandt E info@abdijkerk.nl Overige gegevens

Abdijkerk

Doopdiensten Op aanvraag wordt de doop bediend. Dit gebeurt te midden van de gemeente. Als voorbereiding vinden er enkele doopgesprekken plaats met de predikant. Nadere informatie en aanmelding bij onze predikanten. Trouwdiensten Op aanvraag wordt uw huwelijk kerkelijk ingezegend conform de in onze kerk gebruikelijke liturgie. Dit gebeurt doorgaans op een aparte weekdag, in onderling overleg vast te stellen. Als voorbereiding vinden er één of meerdere gesprekken plaats met de predikant. Nadere informatie en aanmelding bij onze predikanten. U kunt de kerk ook afhuren en een predikant naar eigen keuze vragen voor te gaan in uw dienst. Rouwdiensten Op aanvraag kunt u uw geliefde op het kerkhof rond de kerk begraven en/of in de kerk een uitvaartdienst vieren en/of een receptie houden. Neem hiervoor zo snel mogelijk contact op met de koster en de predikant om de datum te plannen. Als voorbereiding vindt een gesprek plaats met de predikant. U kunt de kerk ook afhuren en een predikant naar eigen keuze vragen voor te gaan in uw dienst. Zie ook de informatie over de begraafplaats Abdijkerkhof.
Over onze diensten Elke zondag en op de christelijke feestdagen vieren wij ons geloof met elkaar in een kerkdienst. Op de laatste zondag van de maand vieren we het Heilig Avondmaal. De diensten volgen de oecumenisch- protestantse liturgie, met gebruik van het nieuwe liedboek (2013) en de Nieuwe Bijbelvertaling van 2021. De Werkgroep Eredienst houdt zich bezig met de liturgische vormgeving van de vieringen. Wilt u meedenken over de vormgeving van onze erediensten? U bent van harte welkom! In Den Haag-Zuidwest hebben we het beleid rond liturgie en kerkmuziek vastgelegd in een meerjarig Beleidsplan Kerkmuziek. Dit beleidsplan is tot stand gekomen in wisselwerking tussen de kerkmusici, predikanten, werkgroepen Eredienst en de kerkenraad. Meer over het verloop van een kerkdienst vindt u hier.
Organisten Predikanten

Kerkdiensten

24 september 2023, 10.00 uur Ds. W. Verkuyl Ds. M. van Wijngaarden Ds M.J.T. Burema (startzondag) Orde van dienst - Liederenblad - kerk-tv 01 oktober 2023, 10.00 uur Ds. W. Verkuyl 08 oktober 2023, 10.00 uur Ds. R.J. de Vries 15 oktober 2023, 15.00 uur Ds. W. Verkuyl (afscheid) 22 oktober 2023, 10.00 uur Ds. B. Kuipers 29 oktober 2023, 10.00 uur Ds. M. van Wijngaarden (S&T) OVERIGE KERKDIENSTEN IN ZUIDWEST Zie hiervoor de website van Zuidwest. OVERIGE KERKDIENSTEN IN DEN HAAG Zie hiervoor de website Kerk in Den Haag.
© Abdijkerk 2023
U bent van harte welkom in onze kerkdiensten op de zondagochtenden om 10.00 uur. De toegang is uiteraard gratis en er is geen stoelreservering vooraf nodig. U kunt de Orde van dienst en het liederenblad van iedere zondag inkijken door op ‘Orde van dienst’ resp. ‘Liederenblad’ te klikken. Deze staan vanaf donderdag online (zie links het blok ‘kerkdiensten’). Als u moeilijk ter been bent en geen eigen vervoer heeft om naar de kerk te komen kunt u van onze autodienst gebruikmaken. Bel of mail hiervoor Bob Buiter, T 070-7786539 of E autodienst@abdijkerk.nl Wilt u af en toe zelf personen ophalen, dan kunt zich ook bij Bob melden. In de kerk is een ringleiding aanwezig voor slechthorenden en voor slechtzienden een grootletterblad. Tijdens de kerkdiensten is er ’s morgens op aanvraag een crèche voor de kleintjes. Voor kinderen van 5 tot 12 jaar is er een kindernevendienst. Het is mogelijk een verzoek om voorbede te doen. Deze kunt u tot 10 minuten vóór de aanvang van de dienst indienen bij de dienstdoende predikant of ouderling. Een vast en ter zake getraind team van gemeenteleden verzorgt de lezing(en) in de dienst. Contactpersoon: Christine de Jonge E lectoren@abdijkerk.nl Na afloop van de diensten is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de ontmoetingszaal onder het genot van een kopje koffie of thee. U kunt onze diensten ook thuis ‘live’ op internet meevieren: kerkdienstgemist.nl/stations/2469- Abdijkerk-Loosduinen. Voor een smartphone, tablet of iPad is er voor het gemak ook een app te downloaden. U kunt zowel direct als achteraf luisteren. Heeft u geen computer, iPad of tablet? Dan kunt u met een kastje (‘setup box’) kijken of luisteren. Inlichtingen: E kerktv@abdijkerk.nl
Over ons - Contact - Menu

© Abdijkerk 2023

Kerkdiensten

24 september 2023, 10.00 uur Ds. W. Verkuyl Ds. M. van Wijngaarden Ds M.J.T. Burema (startzondag) Orde van dienst - Liederenblad - kerk-tv 01 oktober 2023, 10.00 uur Ds. W. Verkuyl 08 oktober 2023, 10.00 uur Ds. R.J. de Vries 15 oktober 2023, 15.00 uur Ds. W. Verkuyl (afscheid) 22 oktober 2023, 10.00 uur Ds. B. Kuipers 29 oktober 2023, 10.00 uur Ds. M. van Wijngaarden (S&T) OVERIGE KERKDIENSTEN IN ZUIDWEST Zie hiervoor de website van Zuidwest. OVERIGE KERKDIENSTEN IN DEN HAAG Zie hiervoor de website Kerk in Den Haag.

Samen vieren