Beheer - kerkrentmeesters

Kerkelijk Bureau - Beheer kerkgebouw - Actie Kerkbalans - Schenkingen en legaten - Belastingvoordeel - Bankrekeningnummers Kerkelijk Bureau PKDH Het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Kerk Den Haag (PKDH) voert het secretariaat van de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters. Adres: Parkstraat 32, 2514 JK Den Haag, T 070-3858707 E info@pkn-denhaag.nl. Beheer kerkgebouw Het beheer van ons kerkgebouw is in handen van de kerkrentmeesters. Voor gebruik en verhuur kunt u in eerste instantie bij de koster terecht. Actie Kerkbalans De Actie Kerkbalans betreft uw jaarlijkse bijdrage voor onze wijkgemeente. Wij vragen u een financiële bijdrage om het kerkenwerk mogelijk te blijven maken. Al eeuwenlang is de kerk een plaats van viering, inspiratie, ontmoeting en omzien naar elkaar. De kerk is de plaats waar je samenkomt om God te ontmoeten, zoals vele generaties vóór ons dat deden. In de kerk gaat het niet om wat je bezit of wat je presteert, maar om wie je bent. Een plaats waar iedereen welkom is. Dat is van blijvende waarde. Uw bijdrage is daarom hard nodig, want die maakt het mede mogelijk dat onze kerkelijke gemeente haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen. Helpt u mee dit mogelijk te maken? De kerkelijke bijdrage is geheel bestemd voor onze wijkgemeente. De Protestantse Kerk Den Haag (PKDH) is erkend als 'ANBI'. Uw bijdrage komt daarom in aanmerking voor belastingaftrek, als gift voor het kerkenwerk. Leden kunnen hun kerkelijke bijdrage(n) overmaken op NL38 RABO 03737 20777 t.n.v. Protestantse Kerk Den Haag met de vermelding 'Kerkbalans wijkgemeente Abdijkerk '. Niet-leden kunnen op dezelfde manier bijdragen. U neemt wellicht deel aan de activiteiten van onze wijkgemeente en u hebt daar een financiële bijdrage voor over. Wij zijn u dankbaar voor elke bijdrage. Schenkingen en legaten Met uw kerkelijke bijdrage steunt u tijdens uw leven het waardevolle werk van uw wijkkerk. Met een schenkingsacte en/of een legaat geeft u een blijvend geschenk aan uw wijkkerk. Volgende generaties bouwen dan voort op het werk dat u mede mogelijk hebt gemaakt. Voor het opmaken van schenkingsakten en/of het legateren van gelden ten gunste van uw wijkkerk kunt u zonder kosten gebruikmaken van de centrale regeling van de Protestantse Kerk Den Haag (PKDH). Het College van Kerkrentmeesters neemt de notariskosten voor zijn rekening. Belastingvoordeel Een gift doen aan de Actie Kerkbalans kan op verschillende manieren, zoals via een overschrijving, een betaling via internet en een automatische overmaking. Al deze giften aan de Protestantse Kerk Den Haag (PKDH) kunnen uw inkomen verlagen bij de aangifte inkomstenbelasting. Het bijzondere van een periodieke gift is dat deze volledig aftrekbaar is van de belasting; er is dus geen drempel.
Contact Abdijkerk Willem III-straat 40 2552 BS Den Haag T 070-3974182 Locatiecommissie (secretariaat) Henk Oosten T 06-3098497 E scriba@abdijkerk.nl Koster Fred Hoenderdos & Bep Bos (ad interim) T 06-26414234 E koster@abdijkerk.nl Webmaster Vincent Hildebrandt E info@abdijkerk.nl Overige gegevens

Abdijkerk

Bankrekeningnummers Wijkgemeente Zuidwest Kerkrentmeesters (voor kerkelijke bijdragen): Zie website Den Haag-Zuidwest Diaconie Den Haag-Zuidwest: Zie website Den Haag-Zuidwest. Locatie Abdijkerk: Een gift specifiek voor de locatie Abdijkerk kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL33 INGB 0000 4799 64 t.n.v. PGG Abdijkerk. Vragen? Mail onze kerkrentmeesters: kerkrentmeesters@abdijkerk.nl
© Abdijkerk 2023
Over ons - Contact - Menu

© Abdijkerk 2023

Beheer

Beheer -

kerkrentmeesters

Kerkelijk Bureau - Beheer kerkgebouw - Actie Kerkbalans - Schenkingen en legaten - Belastingvoordeel - Bankrekeningnummers Kerkelijk Bureau PKDH Het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Kerk Den Haag (PKDH) voert het secretariaat van de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters. Adres: Parkstraat 32, 2514 JK Den Haag, T 070-3858707 E info@pkn-denhaag.nl. Beheer kerkgebouw Het beheer van ons kerkgebouw is in handen van de kerkrentmeesters. Voor gebruik en verhuur kunt u in eerste instantie bij de koster terecht. Actie Kerkbalans De Actie Kerkbalans betreft uw jaarlijkse bijdrage voor onze wijkgemeente. Wij vragen u een financiële bijdrage om het kerkenwerk mogelijk te blijven maken. Al eeuwenlang is de kerk een plaats van viering, inspiratie, ontmoeting en omzien naar elkaar. De kerk is de plaats waar je samenkomt om God te ontmoeten, zoals vele generaties vóór ons dat deden. In de kerk gaat het niet om wat je bezit of wat je presteert, maar om wie je bent. Een plaats waar iedereen welkom is. Dat is van blijvende waarde. Uw bijdrage is daarom hard nodig, want die maakt het mede mogelijk dat onze kerkelijke gemeente haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen. Helpt u mee dit mogelijk te maken? De kerkelijke bijdrage is geheel bestemd voor onze wijkgemeente. De Protestantse Kerk Den Haag (PKDH) is erkend als 'ANBI'. Uw bijdrage komt daarom in aanmerking voor belastingaftrek, als gift voor het kerkenwerk. Leden kunnen hun kerkelijke bijdrage(n) overmaken op NL38 RABO 03737 20777 t.n.v. Protestantse Kerk Den Haag met de vermelding 'Kerkbalans wijkgemeente Abdijkerk '. Niet-leden kunnen op dezelfde manier bijdragen. U neemt wellicht deel aan de activiteiten van onze wijkgemeente en u hebt daar een financiële bijdrage voor over. Wij zijn u dankbaar voor elke bijdrage. Schenkingen en legaten Met uw kerkelijke bijdrage steunt u tijdens uw leven het waardevolle werk van uw wijkkerk. Met een schenkingsacte en/of een legaat geeft u een blijvend geschenk aan uw wijkkerk. Volgende generaties bouwen dan voort op het werk dat u mede mogelijk hebt gemaakt. Voor het opmaken van schenkingsakten en/of het legateren van gelden ten gunste van uw wijkkerk kunt u zonder kosten gebruikmaken van de centrale regeling van de Protestantse Kerk Den Haag (PKDH). Het College van Kerkrentmeesters neemt de notariskosten voor zijn rekening. Belastingvoordeel Een gift doen aan de Actie Kerkbalans kan op verschillende manieren, zoals via een overschrijving, een betaling via internet en een automatische overmaking. Al deze giften aan de Protestantse Kerk Den Haag (PKDH) kunnen uw inkomen verlagen bij de aangifte inkomstenbelasting. Het bijzondere van een periodieke gift is dat deze volledig aftrekbaar is van de belasting; er is dus geen drempel.
Bankrekeningnummers Wijkgemeente Zuidwest Kerkrentmeesters (voor kerkelijke bijdragen): Zie website Den Haag-Zuidwest Diaconie Den Haag-Zuidwest: Zie website Den Haag-Zuidwest. Locatie Abdijkerk: Een gift specifiek voor de locatie Abdijkerk kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL33 INGB 0000 4799 64 t.n.v. PGG Abdijkerk. Vragen? Mail onze kerkrentmeesters: kerkrentmeesters@abdijkerk.nl