Choral Evensong Op a.s. zaterdagavond 3 juni 2023 om 19.00 uur is er in de Loosduinse Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk (aan de Loosduinse Hoofdstraat) weer een Evensong. De Evensongs zijn afkomstig uit de Anglicaanse traditie en hebben zich inmiddels in zowel de Nederlandse Protestantse als Katholieke kerken een stevige positie verworven. De Evensong wordt ook wel Choral Evensong genoemd vanwege de grote hoeveelheid gezongen muziek die er klinkt. Deze serie is een samenwerking tussen de parochie en de Abdijkerk. Naast de Cantorij de Vier Evangelisten van de O.L.V. Hemelvaartkerk werkt onze ‘eigen’ organist Gijsbert Kok mee. In de vorige Evensong ontmoetten we al veel gemeenteleden uit de Abdijkerk, die deze viering ook erg waardeerden. We hopen deze keer wederom op een flinke opkomst vanuit de Abdijkerk! Jeugddienst ‘Respect’ Komende zondag 11 juni vindt in de Abdijkerk een jeugddienst plaats rond het thema ‘Respect’. De jongeren van The Sun zullen op allerlei manieren hun medewerking verlenen aan deze dienst. Zo zullen ze onder meer de kerk ingaan met een microfoon om te horen wat respect voor u betekent. Onderdeel van de dienst is ook het overstapmoment, het ritueel voor kinderen die van de basisschool naar de middelbare school gaan. Daarnaast is tijdens de dienst de onthulling van het eindbedrag van de inzamelingsactie van de jongeren van The Sun voor Justice & Peace. Iedereen is van harte welkom om mee te komen vieren! Zomerverlof Ds. Burema Ds. Meindert Burema hangt de komende weken zijn pastorale lier aan de wilgen. Hij hoopt op maandag 12 juni weer beschikbaar te zijn in de wijngaard. Ds. Wietske Verkuijl neemt in deze periode voor hem waar. Expositie in de Abdijkerk In de kloostergang is momenteel een expositie te zien van schilderijen van amateurkunstenaars. Het betreft schilderijen van vluchtelingen die een impressie geven van Nederland. Inzamelingsactie The Sun Bedankt voor alle enthousiaste reacties op en gulle bijdragen aan de inzamelingsactie van The Sun voor Justice & Peace! De acties zijn nog niet ten einde. Erik vertelt: ‘Op 4 juni houden we een sponsorloop rondom de Abdijkerk. Dit rondje is ongeveer 250 meter en we gaan proberen in een half uur zoveel mogelijk rondjes te rennen. Komt u ons ook aanmoedigen? We beginnen om 14.15 uur met rennen. Ook wordt die middag de trekking van de loterij gehouden. Als u niet bij de trekking bent maar toch heeft gewonnen dan nemen wij per email of telefonisch contact met u op.’ Wilt u de jongeren nog sponsoren? Dat kan via rekeningnummer NL51 INGB 0008 0332 24 t.n.v. Stichting Pionieren in Loosduinen o.v.v. Actie The Sun. Nog meedoen aan de loterij kan door te mailen naar jeugd@denhaag-zuidwest.nl onder vermelding van uw naam en het aantal loten (à € 2,-), en het bedrag over te maken op het genoemde rekeningnummer. Nieuwe predikant voor de Abdijkerk Op zondag 23 april 2023 is er in de Abdijkerk een gemeenteberaad gehouden. De beroepingsproce-dure, het voldoen aan het opgemaakte profiel, het CV en de bevindingen van de Beroepingscommissie zijn toegelicht. Er is alle ruimte geboden voor het stellen van vragen over de procedure en de kandidaat predikant voor de Abdijkerk. Vervolgens is er een schriftelijke stemming gehouden over het uitbrengen van een beroep op ds. dr. M.L. (Martin) van Wijngaarden ter vervulling van de 50% predikantsvacature ten behoeve van de Abdijkerk. De aanwezige gemeenteleden hebben unaniem ingestemd met het uitbrengen van een beroep op ds. van Wijngaarden, momenteel predikant van de Andreaskerk in Rotterdam. Dit betekent dat de Algemene Kerkenraad en de wijkkerkenraad Zuidwest de naam van ds. M.L. van Wijngaarden nu officieel bekend maken. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de wijkgemeente en dienen uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de scriba (Henk Valstar) van de wijkkerkenraad te worden ingediend.
Contact Abdijkerk Willem III-straat 40 2552 BS Den Haag T 070-3974182 Locatiecommissie (secretariaat) Henk Oosten T 06-3098497 E scriba@abdijkerk.nl Koster Fred Hoenderdos & Bep Bos (ad interim) T 06-26414234 E koster@abdijkerk.nl Webmaster Vincent Hildebrandt E info@abdijkerk.nl Overige gegevens

Abdijkerk

Vieren Vieren Ontmoeten Ontmoeten Helpen Helpen Cultuur Cultuur Over ons Over ons Zoeken Zoeken
© Abdijkerk 2023
Over ons - Contact - Menu

© Abdijkerk 2023

Choral Evensong Op a.s. zaterdagavond 3 juni 2023 om 19.00 uur is er in de Loosduinse Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk (aan de Loosduinse Hoofdstraat) weer een Evensong. De Evensongs zijn afkomstig uit de Anglicaanse traditie en hebben zich inmiddels in zowel de Nederlandse Protestantse als Katholieke kerken een stevige positie verworven. De Evensong wordt ook wel Choral Evensong genoemd vanwege de grote hoeveelheid gezongen muziek die er klinkt. Deze serie is een samenwerking tussen de parochie en de Abdijkerk. Naast de Cantorij de Vier Evangelisten van de O.L.V. Hemelvaartkerk werkt onze ‘eigen’ organist Gijsbert Kok mee. In de vorige Evensong ontmoetten we al veel gemeenteleden uit de Abdijkerk, die deze viering ook erg waardeerden. We hopen deze keer wederom op een flinke opkomst vanuit de Abdijkerk! Jeugddienst ‘Respect’ Komende zondag 11 juni vindt in de Abdijkerk een jeugddienst plaats rond het thema ‘Respect’. De jongeren van The Sun zullen op allerlei manieren hun medewerking verlenen aan deze dienst. Zo zullen ze onder meer de kerk ingaan met een microfoon om te horen wat respect voor u betekent. Onderdeel van de dienst is ook het overstapmoment, het ritueel voor kinderen die van de basisschool naar de middelbare school gaan. Daarnaast is tijdens de dienst de onthulling van het eindbedrag van de inzamelingsactie van de jongeren van The Sun voor Justice & Peace. Iedereen is van harte welkom om mee te komen vieren! Zomerverlof Ds. Burema Ds. Meindert Burema hangt de komende weken zijn pastorale lier aan de wilgen. Hij hoopt op maandag 12 juni weer beschikbaar te zijn in de wijngaard. Ds. Wietske Verkuijl neemt in deze periode voor hem waar. Expositie in de Abdijkerk In de kloostergang is momenteel een expositie te zien van schilderijen van amateurkunstenaars. Het betreft schilderijen van vluchtelingen die een impressie geven van Nederland. Inzamelingsactie The Sun Bedankt voor alle enthousiaste reacties op en gulle bijdragen aan de inzamelingsactie van The Sun voor Justice & Peace! De acties zijn nog niet ten einde. Erik vertelt: ‘Op 4 juni houden we een sponsorloop rondom de Abdijkerk. Dit rondje is ongeveer 250 meter en we gaan proberen in een half uur zoveel mogelijk rondjes te rennen. Komt u ons ook aanmoedigen? We beginnen om 14.15 uur met rennen. Ook wordt die middag de trekking van de loterij gehouden. Als u niet bij de trekking bent maar toch heeft gewonnen dan nemen wij per email of telefonisch contact met u op.’ Wilt u de jongeren nog sponsoren? Dat kan via rekeningnummer NL51 INGB 0008 0332 24 t.n.v. Stichting Pionieren in Loosduinen o.v.v. Actie The Sun. Nog meedoen aan de loterij kan door te mailen naar jeugd@denhaag- zuidwest.nl onder vermelding van uw naam en het aantal loten (à € 2,-), en het bedrag over te maken op het genoemde rekeningnummer. Nieuwe predikant voor de Abdijkerk Op zondag 23 april 2023 is er in de Abdijkerk een gemeenteberaad gehouden. De beroepingsproce-dure, het voldoen aan het opgemaakte profiel, het CV en de bevindingen van de Beroepingscommissie zijn toegelicht. Er is alle ruimte geboden voor het stellen van vragen over de procedure en de kandidaat predikant voor de Abdijkerk. Vervolgens is er een schriftelijke stemming gehouden over het uitbrengen van een beroep op ds. dr. M.L. (Martin) van Wijngaarden ter vervulling van de 50% predikantsvacature ten behoeve van de Abdijkerk. De aanwezige gemeenteleden hebben unaniem ingestemd met het uitbrengen van een beroep op ds. van Wijngaarden, momenteel predikant van de Andreaskerk in Rotterdam. Dit betekent dat de Algemene Kerkenraad en de wijkkerkenraad Zuidwest de naam van ds. M.L. van Wijngaarden nu officieel bekend maken. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de wijkgemeente en dienen uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de scriba (Henk Valstar) van de wijkkerkenraad te worden ingediend.

Actueel